TÜRSAB EV TURİZMİ KOMİTESİ

 Mücella Tarhan

Dünya Turizm trendinin en önemli parçası olan Ev Turizmini Avrupa’da 42 milyon kişi tercih ediyor ve 2,4 milyon ev pazarlanıyor.

Otelde konaklamayı tercih etmeyen, kitle turizminden uzak, kişiye özgü ve otantik tatilden hoşlanan turistler olduğunun bilincinden uzak açıklamalar, ülkemizdeki ev turizmin gelişmesini engeller. Alım gücü yüksek müşterilerin gözündeki MONOPRODUKT ÜLKE İMAJINDAN sıyrılıp, turizmi çeşitlendirip, tüm yıla yaymayı amaçlar ev turizmi.

Turizmin sürdürebilirliğinden bahsettiğimizde, çevre esnafın yaşatılmasından, gelinen yerin kültürünü,geleneklerini tanıtma amacından, köyünde, yaylasında kalıp, istihdam yaratılarak iç göçün engellemesine kadar dayandırılabilecek bir turizm çeşididir.

TÜRSAB olarak kurduğumuz Ev Turizmi Komitesinin amacı da kayıt dışı gelirin ve konaklamaların kayıt altına alınmasıdır. Maliye, Turizm ve İçişleri Bakanlıklarına sunulmak üzere hazırladığımız raporlarımızda, haksız rekabet sonucu acentelerin uğradığı kayba değinilmektedir.

Türkiye’nin 2023 Turizm vizyonu adına konulan hedeflere ulaşmada Ev Turizmi büyük rol oynayacaktır. Bunu da hep beraber yaşayıp, göreceğiz. Dünyada 95 milyar dolarlık bir turizm segmentini ‘fuhuş ve illegalite’ye indirgeme çabası da vizyonsuz, dar görüşlü bir yaklaşımdır.

Mücella Tarhan TÜRSAB Ev Turizmi Komitesi Başkanı

Category : Blog &Genel

Comments are closed.